Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα της Preben έχει υλοποιηθεί αποκλειστικά για την παροχή πληροφοριών στους επισκέπτες σχετικά με τα προϊόντα που εμπορεύεται.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η χρήση υλικού από τα περιεχόμενα της παρούσας ιστοσελίδας, όπως επίσης και η αντιγραφή, διανομή, αναμετάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας βρίσκεται στην ιστοσελίδα αυτή, χωρίς την πρότερη έγγραφη έγκριση από την Preben.

H Preben δεν φέρει καμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από την ανάγνωση των περιεχομένων της ιστοσελίδας αυτής ή την παρερμηνεία των αναγραφόμενων σε αυτή. Επίσης, η Preben δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που υποστεί ο επισκέπτης της ιστοσελίδας από την πλοήγησή του σε αυτή.

Με την επίσκεψη και παραμονή σας στην ιστοσελίδα της Preben δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παραπάνω όρους, ανεπιφύλακτα και στο σύνολό τους.