ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Η εταιρεία με την επωνυμία « ΖΕΙΝ ΒΗΡΗΤΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με έδρα στην Αθήνα επί της οδού Μακεδονομάχου Πρατούντα 27, ΤΚ 11525 (εφεξής καλούμενη ως «Εταιρεία»), με την παρούσα Πολιτική, αποσκοπεί να ενημερώσει τους χρήστες της ιστοσελίδας https://preben.gr/ (εφεξής καλούμενη ως «ιστοσελίδα»), σχετικά με τα Cookies που χρησιμοποιούνται και τις πληροφορίες που συλλέγονται, κατά την περιήγησή τους στην ιστοσελίδα.

1. Τι είναι τα Cookies
Τα Cookies είναι αυτοεγκαθιστώμενα αρχεία κειμένου, με σύντομο περιεχόμενο, που αποθηκεύονται επιτρεπτά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές (λ.χ. κινητά τηλέφωνα, tablets κλπ.) του χρήστη, που επισκέπτεται μια ιστοσελίδα. Με τον τρόπο αυτό, απομνημονεύονται οι ενέργειες και οι προτιμήσεις σας (π.χ. τη γλώσσα, τα στοιχεία επικοινωνίας σας και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα. Τα Cookies σας βοηθούν να περιηγηθείτε σε ένα περιβάλλον που είναι πιο φιλικό και εύχρηστο προς εσάς.

2. Είδη Cookies
Τα Cookies διακρίνονται σε μόνιμα και προσωρινά Cookies. Τα μόνιμα Cookies διατηρούνται για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα ή μέχρι να τα διαγράψετε/απενεργοποιήσετε, ενώ αντίθετα τα προσωρινά Cookies διαγράφονται αυτομάτως μετά το πέρας της περιήγησής σας ή/και μετά το κλείσιμο του φυλλομετρητή σας.
Επίσης, τα cookies μπορεί να εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας που επισκέπτεται ο χρήστης (first party Cookies) ή από άλλους μέσω του παρόχου της ιστοσελίδας (third party Cookies) που επισκέπτεται ο χρήστης.
Ακόμη, τα Cookies διακρίνονται σε απολύτως αναγκαία για τη ορθή και απρόσκοπτή λειτουργία της ιστοσελίδας και προαιρετικά Cookies. Ειδικότερα, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.3471/2006, η χρήση Cookies είναι επιτρεπτή μόνο αν ο χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση, κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται η λήψη συγκατάθεσης, για τη χρήση των Cookies που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου.

3. Κατηγορίες Cookies στην ιστοσελίδα μας
Κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε τα εξής Cookies:
  • Απολύτως Αναγκαία Cookies
Τα Cookies αυτά έχουν καθοριστικό ρόλο στην ορθή και απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία της ιστοσελίδας και χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η παροχή υπηρεσιών της. Για αυτό το λόγο, τα απολύτως αναγκαία Cookies είναι τα μόνα τα οποία δεν επιδέχονται απενεργοποίηση από εσάς.

COOKIE

ΠΑΡΟΧΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CookieConsent

preben.gr

1 έτος

Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του χρήστη αναφορικά με την αποδοχή των cookies για τον συγκεκριμένο τομέα (domain).

elementor

preben.gr

Συνεχές

Χρησιμοποιείται στο πλαίσιο με το θέμα WordPress του ιστότοπου. Το cookie επιτρέπει στον κάτοχο του ιστότοπου να εφαρμόσει ή να αλλάξει το περιεχόμενο του ιστότοπου σε πραγματικό χρόνο.

wc_cart_created

preben.gr

Συνεχές

Απαραίτητο για τη λειτουργία του καλαθιού αγορών στον ιστότοπο

wc_cart_hash_#

preben.gr

Συνεχές

Δεν προσδιορίζεται.

wc_fragments_#

preben.gr

Συνεδρίας

Δεν προσδιορίζεται.

woocommerce_cart_hash

preben.gr

Συνεδρίας

Απαραίτητη για τη λειτουργία του καλαθιού αγορών στον ιστότοπο για να θυμάται τα επιλεγμένα προϊόντα

woocommerce_items_in_cart

preben.gr

Συνεδρίας

Απαραίτητη για τη λειτουργία του καλαθιού αγορών στον ιστότοπο για να θυμάται τα επιλεγμένα προϊόντα

wp_woocommerce_session_#

preben.gr

1 ημέρας

Δεν προσδιορίζεται.

4. Τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής Cookies
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή την παρούσα Πολιτική Cookies, για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές, για λόγους βελτιστοποίησης των λειτουργιών και υπηρεσιών της.

Τελευταία Αναθεώρηση : Ιανουάριος 2022